Dr. Ing. Miloslav Jokl

partner, hlavní poradce / principal consultant

vady a ocenění nemovitostí / real property defects and valuation

Sídlo / Address: Na Ořechovce 60, CZ-162 00 Praha 6, Czechlands
mobil(e): +420 608 137 556, fax: +420 22431 6126, IDDS: gikd9q9